Systemy sztucznej inteligencji (AI) a ochrona danych osobowych i nieosobowych

Dostępne terminy

 • Termin 18 czerwiec 2024 wtorek
 • Miejsce Online
 • Cena 640 zł/os. cena promocyjna do 13.06.2024
  później 740 zł/os.
 • Prowadzący Gabriela Bar

Opis szkolenia

Prawie każdego dnia pojawiają się publikacje o nowych obszarach zastosowania sztucznej inteligencji, która przebojem wdarła się zarówno do urzędów jak i firm. Wiele osób zdaje się jednak nie zauważać zupełnie nowych problemów prawnych na gruncie RODO dot. przetwarzania danych osobowych (i nieosobowych) przez algorytm AI. Nie jest to zagadnienie łatwe i nadal jest wiele niewiadomych ze względu na fakt, że przepisy są bardzo ogólne i niedopasowane do specyfiki AI ze względu na wiele możliwych interpretacji.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych porad i wskazówek jak zracjonalizować ochronę danych osobowych i nieosobowych w systemach sztucznej inteligencji, tak aby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, ale też nie tworzyć nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne funkcjonowanie organizacji.

Szkolenie niniejsze przygotowane zostało dla kadry kierowniczej, osób przetwarzających dane osobowe, użytkowników systemów informatycznych oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji.

Program szkolenia

1. Dane osobowe, dane nieosobowe a dane maszynowe.

2. Mieszane zbiory danych.

3. Kontekstowość danych osobowych:
a. otwarte definicje danych osobowych i nieosobowych;
b. ryzyko ponownej identyfikacji (re-personalizacji danych).

4. Problem „własności” danych nieosobowych.

5. Jakość danych – wymogi prawne i etyczne dla danych w systemach AI.

6. RODO a sztuczna inteligencja:
a. podejście oparte na ryzyku;
b. zasady i podstawy przetwarzania.

7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji przez systemy AI:
a. wyjaśnialność systemów AI;
b. odpowiedzialność za decyzje systemów AI.

8. Wymogi co do zarządzania danymi w projekcie rozporządzenia UE w sprawie ram prawnych dla sztucznej inteligencji.

9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.