Magdalena Czaplińska

Praktyk, radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony sygnalistów, prawa autorskiego i informacyjnego. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO.

Szkolenia