Jakub Rzymowski

Doktor prawa. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki europejskiego prawa mediów, udostępniania informacji publicznej, ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji administracji publicznej. Jest współautorem komentarza do ustawy o podpisie elektronicznym, do ustawy o ochronie danych osobowych i do instrukcji kancelaryjnej.

Szkolenia